Missie & Visie

Missie
Het op persoonlijke, betrokken en integere wijze helpen vermogens in stand te houden met als doel vermogensgroei te realiseren.

Er gelden twee uitgangspunten:
1. Kapitaalbehoud
2. Rendement
Beiden dienen de basis te vormen tot een onderscheidende vermogensgroei.

Visie
De kredietcrisis heeft binnen de bankensector een afbraakproces in werking gezet van vertrouwen, service en kennis. Dit proces stimuleert de verdere ontwikkeling van de markt voor Family Offices en vermogensbeheerders, maar ook voor boutique beheerders die exclusieve en onderscheidende producten aanbieden.

Onze selectie onderscheidt zich van de massa. Waar vele partijen het beheer van vermogens op traditionele wijze voortzetten, zien wij dat anders.

De wereld verandert continue. Dat vraagt om verandering van aanpak. Daarom zien wij toekomst in onderscheidende innovatieve maar begrijpbare producten: flexibel, liquide en transparant. Ook zien wij toekomst in producten die meerwaarde weten te creƫren zoals het slim benutten van niches in de financiƫle markten. Meerwaarde als hogere rendementen bij minder risico.